Coloring Book 6.0.90

Coloring Book 6.0.90

Dataware – 1,7MB – Shareware – Android Windows
Children will have hours of fun with this electronic coloring book. Large buttons for color selection make it easy to use even for young children. No more broken or lost crayons with this computer version and the pages can be colored over and over again with the dozens of available colors. The 50 pictures included with the complete version are Airplane, Alphabet, Ant, Art, Ball, Basket, Beetle, Bells, Blocks, Bones, Butterfly, Cake, Candles, Candy, Christmas, Clock, Collies, Design, Disks, Dogs, Duck, Egg, Flowers, Football, Frog, Gum, Jack-o-lantern, Ladybug, Lines, Mailboxes, Map, Numbers, Paint, Parrots, Pig, Plane, Pterodactyl, Pumpkin, Sharks, Snow, Spider, Star, Tank, Tic-tac-toe, Tools, Tree, Triceratops, Umbrella, Whale, and Yard. Published by Dataware.

Tổng quan

Coloring Book là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Dataware.

Phiên bản mới nhất của Coloring Book là 6.0.90, phát hành vào ngày 08/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Coloring Book đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,7MB.

Coloring Book Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Coloring Book!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dataware
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản