Coloring Book 6.0.61

Coloring Book 6.0.61

Dataware - 1,7MB - Shareware
Children will have hours of fun with this electronic coloring book. Large buttons for color selection make it easy to use even for young children. No more broken or lost crayons with this computer version and the pages can be colored over and over again with the dozens of available colors. The 50 pictures included with the complete version are Airplane, Alphabet, Ant, Art, Ball, Basket, Beetle, Bells, Blocks, Bones, Butterfly, Cake, Candles, Candy, Christmas, Clock, Collies, Design, Disks, Dogs, Duck, Egg, Flowers, Football, Frog, Gum, Jack-o-lantern, Ladybug, Lines, Mailboxes, Map, Numbers, Paint, Parrots, Pig, Plane, Pterodactyl, Pumpkin, Sharks, Snow, Spider, Star, Tank, Tic-tac-toe, Tools, Tree, Triceratops, Umbrella, Whale, and Yard. Published by Dataware.

Tổng quan

Coloring Book là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Dataware.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Coloring Book là 6.0.61, phát hành vào ngày 12/08/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.0.56, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Coloring Book đã yêu cầu một trong Android/Windows hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 1,7MB.

Coloring Book Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Coloring Book!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Coloring Book cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dataware
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại